Leder och deltar i komplexa systemprojekt

Företagets verksamhet består kortfattat av att leda och delta i komplexa systemprojekt samt att vara ett stöd vid framtagande av nya funktioner och system från den enskilda funktionen till hela systemkedjan.

Leder och deltar i komplexa systemprojekt

Företagets verksamhet består kortfattat av att leda och delta i komplexa systemprojekt samt att vara ett stöd vid framtagande av nya funktioner och system från den enskilda funktionen till hela systemkedjan.

Kompetens och erfarenhet inom följande områden

Projektledning

Systemarbete och systemutformning

Tekniskt stöd inom IT

Tekniska utredningar

Organisations-, projekt- och ledarskapsutveckling

Dokumentation, kravhantering och kravsepcifikation

ILS, underhålls- och driftkoncept

Systemsäkerhet

IT-Säkerhet

Logistik och konstruktionsarbete

Löpande bokföring och redovisning

Företagsadministration

Löner

Bokslut och årsredovisning

Skattedeklarationer

Behöver du en skräddarsydd lösning?

Behoven kan se olika ut och även skifta över tid. Vi finns här för dig och skräddarsyr gärna lösningar utifrån just era behov.

Decisive Point Consulting

anlitar du för företagets och dess anställdas goda renommé och dess förmåga att med hög kvalité möta dina behov och önskemål av ett effektivt och utvecklande ledarskap.

För besökare