Om företaget

www.dpconsulting.se

AddressDecisive Point Consulting AB Mästergatan 7 745 37 Enköping Sweden

Decisive Point Consulting AB

Decisive Point Consulting AB bildades vintern 2011 av ägaren Jonas.


Ideén och drivkraften bakom bildandet var att på en bredare och större arena kunna bidra med de erfarenheter och kunskaper som ägaren besitter och som byggts upp under lång tid.


Ägaren och grundaren Jonas Gräf har en bakgrund som officer inom Ledningsystem och logistik. Efter avslutad karriär inom Försvarsmakten har Jonas vidareutvecklat sig inom projektledning, ILS och systemarbete inom IT.


Under sommaren 2011 anställdes Linda för att stötta ägaren med administration, ekonomi och marknadsföring. Linda har under åren utbildat och utvecklat sig inom området och är nu en examinerad och erfaren redovisningsekonom redo för egna uppdrag.


Under hösten 2011 knöts ett antal strategiskt viktiga samarbetsavtal vilket gör att företagets kunder kan få stöd inom ett betydligt bredare område och med mer djup i engagemanget.


I februari 2015 anställdes Tobias Säveros, som med sitt engagemang och sin breda kunskap inom IT området blir en uppskattat konsult. Tobias har en bakgrund som officer samt som projektledare inom IT sektorn.


I april 2015 anställdes Johan Hedlöf och kommer med sin bakgrund som logistikofficer att utgöra ett komplement och en bredd i bolaget som möjliggör större åtaganden.


I april 2016 anställdes HåkanEriksson. Håkan kommer med sin bredd och erfarnehet inom IT-Säkerhetsområdet att ytterligare bredda företagets kompetensprofil.


I maj 2016 blev Linda delägare i företaget samt företagets säkerhetschef.


Under 2017 valde Håkan att lämna bolaget för att istället testa på att driva eget.


I slutet av 2018 blev Tobias rekryterad som chef på ComHem och valde att anta utmaningen.


Under sommaren 2019 anställdes Robin Lindé och Alexander Nilsson. Båda två har en gedigen kompetens och erfarenhet inom systemdesign och konstruktion för mobila plattformar. 


I januari 2020 valde Alexander att lämna oss för att prova på en anställning inom Försvarsmakten.